סל שיקום – דע את זכויותך

שירותי השיקום פועלים כיום מכוח חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס –  2000 על פי לשון החוק מטרת השירותים: "לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם". מהו סל שיקום: סל שיקום הנו מערכת ארצית של שירותים, בהתאם לתחומי החיים…